CODIS IP


És un sistema de codificació de dos nombres (exemple IP 65) per indicar els graus de protecció proporcionats per l'envoltant contra l'accés a les parts perilloses.

  • El nombre que va en primer lloc indica el grau contra la penetració de cossos sòlids.
  • El nombre que va en segon lloc indica el grau contra la penetració de líquids.

 

Taula 1 - Graus de protecció indicats per a la primera xifra

 

 

Grau de protecció

Indicació breu sobre els objectes que no han de penetrar a l'envoltant

  Xifra  
  0 No protegida
  1 Protegida contra cossos sòlids amb un diàmetre superior a 50 mm.
  2 Protegida contra cossos sòlids amb un diàmetre superior a 12 mm.
  3 Protegida contra cossos sòlids amb un diàmetre superior a 12 mm.
  4 Protegida contra cossos sòlids amb un diàmetre superior a 2,5 mm.
  5 Protegida contra la penetració de pols prou perquè no perjudiqui l'equip.
  6 Totalment estanc a la pols

 

Taula 2 - Graus de protecció indicats per a la segona xifra

 

 

Grau de protecció

Tipus de protecció contra líquids proporcionada per l'envoltant

  Xifra  
  0 No protegida
  1 Protegida contra la caiguda vertical de gotes d'aigua
  2 Protegida contra la caiguda de gotes d'aigua amb una inclinació màxima de 15 graus
  3 Protegida contra la pluja fina (polvoritzada)
  4 Protegida contra les projeccions d'aigua en totes direccions
  5 Protegida contra els dolls d'aigua en totes direccions
  6 Protegida contra forts dolls d'aigua o contra la maregassa
  7 Protegida contra els efectes de la immersió
  8 Protegida contra la immersió prolongada

LAES, Lámparas Especiales S.L.

www.laes.cat Cookies

 

codis IP

taula de codis IP

codis IP bombetes

www.laes.cat